eDD Tag

Изтормозен, но повече от доволен eDD отговаря на предизвикателството от Z-Dimension. Извън всякакви концепции, извън правилата и границите, както и извънземни, eDD излага своята представа за непрестанното, което на свой ред описва истинската му същност. Приятно слушане.

a

Magazine made for you.

Featured:

No posts were found for provided query parameters.

Elsewhere: