Protuberance Tag

Да говориш за музика е като да обясняваш любовта – можеш да кажеш 1000 неща и пак да не си казал нищо. Тази музичка е атмосферна, дълбока и хипнотична – импровизирано миксиране направено на живо. Не е перфектно, но е моят начин на поднасяне на емоциите.

a

Magazine made for you.

Featured:

No posts were found for provided query parameters.

Elsewhere: