Author: superseko

Z-Dimension представя Драгомир Сяров като първи артист в нашите музикалните серии наречени "Музички". Тази Музичка 001 е звуково пътешествие в Z-измерението, фокусирано върху по-дълбокия звук на техното, включващ елементи на Ambient, Experimental и преди всичко Techno.

a

Magazine made for you.

Featured:

No posts were found for provided query parameters.

Elsewhere: